Minesto

Analys av Minesto på georgssons.com

Publicerad: 2021-11-12
Uppdaterad: 2021-12-06
Analytiker: Daniel Georgsson
Eget innehav: Nej


Utvinner förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar

Minesto har utvecklat, patenterat och säljer en helt ny typ av elkraftverk som utvinner förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Produkten är en svensk uppfinning. Ser ut som en flygande drake och sitter fast i botten samtidigt som den snurrar runt i åttor och driver en generator.

Antal kundinstallationer är fortfarande få och det är nu man kan börja skala upp till fler kraftverk och fler kraftverksparker. Produkten är klar även om den kontinuerligt vidareutvecklas. Börsvärdet är 2,8 miljarder SEK i oktober 2021.

Företaget bildades 2007 och företagets patenterade havskraftverk DeepGreen har provats ut under många år i havet och finns nu i flera storlekar med olika stor kapacitet för elproduktion.

Aktien

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MINEST och ISIN-kod SE0007578141. G&W Fondkommission är Certified Advisor.

Analytikerns kommentar

Jag har följt Minesto i flera år. Företaget bygger på en svensk uppfinning, de har patent och det är ett revolutionerande nytt sätt att producera förnybar elektricitet. Minesto är i en spännande fas där de bevisar att produktion fungerar kontinuerligt över längre tid i havet. Kraftverket har varit många år i havet innan men det är kortare tid som både elproduktion och överföring av el till fastlandet fungerat.

Marknadspotentialen är enorm eftersom de tillför i stort sett ett helt nytt energislag. Det finns havskraftverk tidigare men det finns inte någon annan som kan producera el ur långsamt strömmande vatten på det sätt Minesto kan.

Om analysen

Analysen bygger på offentlig information. Jag som skrivit analysen har ingen mer insyn i företaget än andra aktieägare och äger själv inga aktier i företaget just nu. Jag hade förmånen att vara med som aktieägare tidigt med en rejäl värdeökning. Aktien är en av de jag vill äga när jag blir gammal.

Urvalskriterier

Presenterar en ny lösning på ett känt problem

Att utvinna elkraft ur havet har gjorts innan. Minesto Introducerar en ny teknik som kan nyttjas i mycket större andel av planetens vatten eftersom kraftverken fungerar i långsamt strömmande vatten. Företaget ska tjäna pengar på att leverera förnybar energi. Produktion av elektricitet.

Har patent av betydelse för verksamheten

Flera patent. Den drakliknande anordning som driver kraftverket i havet är patenterad.

Stor framtida tillväxtpotential om de genomför sin affärsidé.

Det finns fler exempel på företag som säljer kraftverk för att utvinna el från vind eller hav och med dem som referens kan vi ana att Minesto är i början på sin resa och kan ge stor värdeökning för sina aktieägare framöver.

Antal kundinstallationer är fortfarande få och det är nu man kan börja skala upp till fler kraftverk och fler kraftverksparker. Produkten är klar även om den kontinuerligt vidareutvecklas.

Affärsmodell

Minesto producerar förnybar energi. Elektricitet produceras i havet och överförs till fastlandet där partner till Minesto ansvarar för distribution via el-nätet.

Potential

Det finns andra företag som erbjuder lösningar för produktion av förnybar energi både ur havet och från vinden. Flera av dem har höga börsvärden. Minesto har tilldelats över 40 miljoner euro ur den europeiska regionala utvecklingsfonden och är den i största investeringen som EU har gjort i marin energi. Minestos börsvärde är 2,8 miljarder SEK i oktober 2021.

Argumentation

Ju längre tiden går desto tydligare blir det för aktieägarna att tekniken i Minestos havskraftverk fungerar. Att utvinna energi på det sätt som görs ur långsamma havs- och tidvattenströmmar öppnar helt nya möjligheter. Det är ett hållbart alternativ till flera av dagens etablerade sätt att producera elektricitet. Stora delar av världen innebär affärsmöjligheter och möjlighet att bidra till hållbar produktion av elkraft med låga utsläpp av koldioxid.

Mer information

Mer information finns på företagets hemsida

Läs på minesto.com

Det finns filmer att se på Minestos youtubekanal

Dela analysen

Hjälp andra att upptäcka Minesto genom att dela analysen.

ANNONS