Riskhantering

Utbildning på georgssons.com

Publicerad: 2021-11-12
Uppdaterad: 2023-02-24


Introduktion

Lär dig räkna ut risk och sätta i relation till hur mycket pengar du är beredd att riskera vid sparande i aktier

Image stay safe

Varför riskhantering

Syftet med riskhantering är att undvika att bli av med hela sitt kapital.


Risk kommer från att inte veta vad man gör

Ett av de mest kända citaten från Warren Buffet är att “Risk kommer från att inte veta vad man gör

Risk är information som vi använder för att fatta investeringsbeslut. Om vi bedömer att risken är hög per aktie så köper vi färre aktier än ifall vi bedömer att risken är låg per aktie.

ANNONS

Sätt upp regler för risk

Ingen annan sätter ramarna för din aktivitet på börsen och det är viktigt att i förväg bestämma vilka regler som gäller. Du kan annars riskera mer pengar än du hade tänkt.

 • Hur mycket pengar är du beredd att riskera på börsen totalt?
 • Hur mycket pengar vill du riskera i varje företag?
 • Hur mycket pengar vill du riskera i varje affär?
 • Kan du vara utan pengarna en tid om det blir svårt att sälja till rätt pris?

Svara på frågorna så har du början till en plan för ditt agerande på börsen.

Förlusten ska vara max 100%

Vid handel med aktier kan förlusten bli 100% medan vinsten kan bli flera 100%. Om du undviker att låna pengar för att köpa aktier blir insatsen det du riskerar och sällan blir aktier helt värdelösa.

Långt ifrån alla företag ger en värdeökning med flera 100%. Chanserna är större vid tidiga investeringar och samtidigt är riskerna är högre än när företaget är etablerat.

Räkna ut risk

Att räkna ut risk ger möjlighet att jämföra investeringar och välja en affär med ett förhållande mellan risk och möjlig vinst vid målkurs som passar den egna riskviljan.

Det finns osäkerhet i beräkningarna eftersom både risk och möjlig vinst vid målkurs bygger på antaganden om framtida kursutveckling. Ju större erfarenhet vi får desto rimligare antaganden om risk och möjlig vinst vid målkurs kan vi göra.

Räkna ut antal aktier

Den risk vi är villiga att ta i en enskild affär begränsar hur många aktier vi får köpa. Det belopp vi är villiga att riskera divideras med risken vi bedömt för en aktie och då får vi veta hur många aktier vi kan köpa.

Vi tar ett exempel. Om vi är villiga att riskera 500 SEK på en investering och har bedömt att risken är 5 SEK per aktie så ger det utrymme att köpa 100 aktier. Totala risken 500 SEK divideras med risken per aktie som är 5 SEK. Då får vi att:
500 SEK / 5 SEK / aktie = 100 aktier

Risk och möjlig vinst vid målkurs

Risk och möjlig vinst vid målkurs handlar om att sätta den risk som tas i relation till den vinst som skapas om aktien når sin tänkta målkurs.

Startkurs

Startkurs är aktiekursen när uträkningen görs.

Risk

Risk är skillnaden mellan startkurs och en bedömd lägre målkurs för aktien om företaget inte lyckas skapa tillväxt.

Målkurs

Målkurs är en bedömd framtida aktiekurs och kan räknas ut genom att dela bedömt framtida börsvärde med antal aktier.

Vinst vid målkurs

Vinst vid målkurs är skillnaden mellan målkurs och startkurs.


Exempel på beräkning av risk i förhållande till möjlig vinst vid målkurs med halva startkursen som risk

Om en aktie kostar 10 SEK och vi tror att den kan minska till 5 SEK eller öka till 30 SEK riskerar vi 5 SEK för chansen att vinna 20 SEK.

Startkurs: 10 SEK

Risk: 10 SEK - 5 SEK = 5 SEK

Målkurs: 30 SEK

Möjlig vinst vid målkurs: 30 SEK - 10 SEK = 20 SEK

Förhållande mellan möjlig vinst vid målkurs och risk: 20 SEK / 5 SEK = 4 / 1

För varje riskerad 1 SEK har vi chansen att vinna fyra SEK.

Riskspridning

Genom att investera i flera företags aktier kan riskerna spridas. Ett företags aktie som går mycket bra kan kompensera för flera andra företags aktier som går sämre.

Tänk dig att du köper en aktie i vardera av fem företag. Alla har en aktiekurs på 100 SEK när du handlar. De fem företagen utvecklas olika och det återspeglas i aktiekursen.

 • Företag A går mycket dåligt och aktiekursen faller från 100 SEK till 10 SEK.
 • Företag B går dåligt och aktiekursen faller från 100 SEK till 50 SEK.
 • Företag C går varken bra eller dåligt och aktiekursen håller sig runt 100 SEK.
 • Företag D går bra och aktiekursen stiger från 100 SEK till 150 SEK.
 • Företag E går mycket bra och aktiekursen stiger från 100 SEK till 1 000 SEK.

Summan av alla fem investeringarna med 500 SEK satsade blir 10 SEK + 50 SEK + 100 SEK + 150 SEK + 1 000 SEK = 1 310 SEK.

Om du hade satsat hela summan i företag A hade du haft 50 SEK kvar av dina satsade 500 SEK.

ANNONS

Sammanfattning

Riskhantering i vår introduktion till ämnet kan sammanfattas som följer:

 • Sätt upp regler för risk och följ reglerna
 • Räkna ut risk och det antal aktier som motsvarar risken
 • Räkna ut risk och möjlig vinst vid målkurs
 • Välj risk som passar din riskvilja
 • Sprid dina risker

Dela utbildningen

Hjälp andra att upptäcka utbildningen om riskhantering

ANNONS