Ansvarsfriskrivning

Denna sida handlar om att du alltid är helt ansvarig för dina egna investeringsbeslut.

Utbildningssyfte

Utbildningar och analyser publicerar vi i utbildningssyfte.

Källmaterial

Information som publiceras i våra analyser kommer från företagens publicerade information. Georgssons konsult tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i det källmaterial som tolkas och analyseras.

Eget innehav

Om den som skriver analysen äger aktier i företaget då analysen publiceras redovisar vi det i analysen.

Kritisk granskning

Våra analyser ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut och inte heller tolkas som uppmaningar till köp- eller säljbeslut. Varje investerare uppmanas att vara källkritisk och bilda sig en egen uppfattning om det analyserade företaget.

Risker med aktiehandel

Sparande på börsen är alltid förknippat med risk. Georgssons konsult friskriver sig helt från ansvar för investeringar som görs baserat på information vi publicerat. Om du väljer att investera i ett analyserat företag sker detta på egen risk. Georgssons konsult svarar inte för eventuella förluster som kan uppstå vid investeringsbeslut baserade på information från oss via denna webbplats eller annan kanal.

Förändringar

Om vi gör ändringar i vår ansvarsfriskrivning så uppdaterar vi samtidigt denna sida.


ANNONS