Handla med hänsyn

Utbildning på georgssons.com

Publicerad: 2021-11-12
Uppdaterad: 2023-02-24


Introduktion

Att handla aktier med låg omsättning kan göras med hänsyn till befintliga aktieägare och gällande lagstiftning

Image low speed area

Aktier med låg omsättning

Vid handel i aktier där omsättningen är låg har varje handelspost större betydelse för aktiekursen än den har i aktier med hög omsättning.


Pris är vad du betalar. Värde är vad du får

Ett citat från Warren Buffet är att “Pris är vad du betalar. Värde är vad du får” och det passar in på handel med aktier som har låg omsättning. När inte så många andra visar intresse för en aktie går det att få värde till bra pris.

När nyheter om företaget kommer som får fler att vilja handla med aktien så kan kursen snabbt ändras. Om du då redan har handlat när det var lugnare handel så är det bara att sitta lugnt medan köparna stömmar till för att få äga en bit av samma företag som du redan är delägare i.

ANNONS

Gällande lagstiftning

Att köpa aktier i ett litet företag för de har en intressant affärsidé är tillåtet. Att berätta för andra om att företaget finns är också tillåtet så länge det som berättas är sant. Att ge felaktig information för att driva upp kursen och sedan sälja är brottsligt (”pump and dump”).

Att köpa enstaka aktier till högt eller lågt pris för att påverka kursen är inte tillåtet. Det kallas enpetare.

Att köpa eller sälja mellan egna depåer för att påverka kursen är inte tillåtet.

Risken att bli utredd för marknadsmissbruk vid handel i aktier är större i aktier där omsättningen är låg än i aktier med hög omsättning. På finansinspektionens hemsida står att läsa:

”I marknadsmissbruksförordningen (Mar) definieras följande som marknadsmissbruk:

  • Insiderhandel
  • Olagligt röjande av insiderinformation
  • Marknadsmanipulation.”

Mer information om marknadsmissbruk finns på finansinspektionens hemsida fi.se

Befintliga aktieägare

Vid handel i aktier där omsättningen är låg har varje handelspost större betydelse för aktiekursen än den har i aktier med hög omsättning. Att köpa eller sälja många aktier samtidigt kan leda till att aktiekursen rusar eller rasar om det är låg omsättning.

Att handla för fort i aktier som vanligtvis har låg omsättning kan leda till att aktiekursen påverkas mycket. Snabb uppgång leder ofta till snabb nedgång. Med tid att handla långsamt går det att komma in i position utan att kursen drivs upp av det egna köpet. När företaget kommunicerar framsteg som leder till att intresset för aktien och handelsvolymen ökar kan det tålmodiga inköpet bli rikligt belönat.

Likviditetsgarant

En del småbolag anlitar likviditetsgarant som ser till att det finns poster på både köp- och säljsidan. Med tålamod kan det gå att köpa fler aktier när likviditetsgarant har fyllt på i orderdjupet.

Större poster

Om du vill handla större poster kan det vara en bra idé att kontakta företaget eller certified advisor. Det kan finnas investerare som vill kliva av och då kan en post mäklas utan att kortsiktigt driva upp kursen.

ANNONS

Sammanfattning

Att handla med hänsyn till befintliga aktieägare och gällande lagstiftning kan sammanfattas som följer:

  • Handla mindre poster till en aktiekurs som är ganska nära nuvarande kurs.
  • Undvik riktigt små poster (”enpetare”).
  • Undvik att samtidigt finnas på både köp- och säljsidan i orderboken, det vill säga att du inte ska handla med dig själv.
  • Håll dig till fakta om du berättar eller skriver om företaget.

Dela utbildningen

Hjälp andra att upptäcka utbildningen genom att dela.

ANNONS