NeoDynamics

Analys av NeoDynamics på georgssons.com

Publicerad: 2023-02-16
Uppdaterad: 2023-02-23
Analytiker: Daniel Georgsson
Eget innehav: JaBiopsitagning med hög noggrannhet ger bättre cancerdiagnostik

NeoDynamics är ett svenskt företag som utvecklat, patenterat och säljer NeoNavia - ett innovativt nytt system för ultraljudsledd biopsitagning med stor precision.

Den egenutvecklade nåltypen FlexiPulse™ ger högre precision och större vävandsutbyte än tidigare nåltyper. Traditionella nåltyper kan också användas med NeoNavias pulsteknik och det gör systemet komplett för kundernas behov av biopsitagning.

Medicinska framsteg

Diagnosticering av bröstcancer är det första fokusområdet för NeoDynamics. Vävnadsprover tas med bröstbiopsi och den patenterade pulstekniken och nålarna i NeoNavia ger en större precision och vävnadsutbyte jämfört med traditionell biopsiteknik samtidigt som skador på närliggande vävnad minimeras.

Vävnadsprover får hög kvalitet och den precisa pulsstyrda nålinförseln möjliggör provtagning på mycket små tumörer och på platser som inte är tillgängliga med traditionella system. Med en grund från forskning vid Karolinska Institutet har systemet utvecklats av NeoDynamics AB.

Morgondagens bröstcancer biopsi


NeoDynamics vision är att etablera en ny standard.

  • “NeoDynamics vision is that our pulse technology will become the new standard for all ultrasound-guided breast cancer biopsies, and that precision and reliability will be improved, thereby helping to save lives and improve the quality of life of all women with breast cancer. ”
  • Anna Eriksrud, CEO

Godkännande i USA

NeoDynamics har i september 2022 fått godkännande av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för försäljning av biopsisystemet Neonavia på den stora USA-marknaden.

CE-märkning och produkter som är godkända i Europa och USA öppnar upp mot en marknad inom bröstbiopsi som år 2025 beräknas omsätta 1 094 miljoner USD globalt.

Aktien

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet NEOD och ISIN-kod SE0011563410.
Redeye AB är Certified Advisor.Analytikerns kommentar

Godkännande är på plats för den viktiga USA-marknaden. Avtal om distribution och avtal om hjälp med medicinsk informationshantering har undertecknats.

Den första förväntade interaktionen med kunder i USA är under den årliga konferensen för American Society of Breast Cancer Surgeons i april 2023.

Till skillnad från Europa där kostnader är mycket viktiga så lanseras NeoNavia i USA som en produkt i premiumsegmentet med större möjligheter till att ta bra betalt för nyttan systemet tillför.

Med ett komplett biopsisystem och en egenutvecklad ny nåltyp som tar cancerdiagnostik till nästa nivå av noggrannhet är potentialen mycket stor både medicinskt och kommersiellt.

Redo för lansering i USA

NeoDynamics har tecknat avtal med Uniphar för distribution och logistik i USA. Diligent Health Solutions kommer att hjälpa NeoDynamics att kommunicera med patienter, vårdgivare och proffesionen, från första konsultation till strategiskt genomförande och daglig verksamhet.

Första förväntade interaktionen med kunder i USA är under den årliga konferensen med American Society of Breast Cancer Surgeons i april 2023.

Godkännande i USA banar väg för Kina

Godkännande i USA ökar sannolikt möjligheterna att få biopsisystemet godkänt även i Kina.

Ny nivå av precision vid biopsitagning

Den egenutvecklade nåltypen i kombination med den patenterade pulstekniken för införsel av nålar tar cancerdiagnostik till nästa nivå av noggrannhet är potentialen mycket stor både medicinskt och kommersiellt.

Om analysen

Analysen bygger på offentlig information. Första analys i oktober 2018 och publicering i februari 2023.

Daniel Georgsson äger själv aktier i företaget och har ingen ytterligare insyn än andra aktieägare.

Fördelar jämfört med konkurrenterna

NeoDynamics erbjuder med NeoNavia förbättrade traditionella nåltyper samtidigt som en ny och mer precis nåltyp tillförs. NeoNavia är ett komplett system som kan ersätta andra ultraljudsledda biopsisystem vid en mottagning.

Skyddande patent

Godkända patent finns i Europas större länder samt i Kina och USA. Företagets olika patent löper till 2034 och ytterligare patentansökningar har lämnats in.

Svenskt företag med global potential

NeoDynamics har påbörjat arbetet med att kommersialiera NeoNavia. Det finns etablerad organisation för försäljning i Europa och USA.

NeoDynamics jobbar i nära samarbete med kliniker där produkterna används och vidareutvecklas. Efter godkännandet i USA har företaget visat att de kan ta sin produkt in på viktiga marknader globalt.

Ledning och Styrelse

I ledning och styrelse finns det mycket samlad erfarenhet av medicinteknik och läkemedelsindustri.

Ledning

Anna Eriksrud, CEO

Anna Eriksrud har över 25 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikföretag världen över.

Magnus Olsen, CDO & COO

Magnus Olsen har över 15 års erfarenhet från medicinteknisk FoU. Projektledning, processutveckling, hantering av projektportfölj på St. Jude Medical. Civilingenjör.

Kai-Uwe Schässburger

Kai-Uwe Schässburger, Ph.D är Director Clinical Development & Medical Affairs med över 10 års erfarenhet från FoU och klinisk validering i interventionell radiologi från akademi och industri. Dr i medicinsk vetenskap.

Aaron Wong, CFO

Aaron Wong har många års erfarenhet som CFO och flera andra finansiella uppdrag på exempelvis Johnson & Johnson. Erfarenhet inom life science, finansmarknad och transaktioner. Aaron Wong gjorde sin BA inom Accounting & Finance på brittiska De Montford University i Leicester och är fellow på Association of Certified Chartered Accountants (FCCA).

Ian Galloway

Ian Galloway är Country Manager UK & Irland med över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinindustrin. Ledarskap, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring är områden där Ian bidrar med sina erfarenheter.

Renate Reiss

Renate Reiss är country Manager för DACH-länderna Tyskland, Österrike och Schweiz med över 25 års erfarenhet från life science och konsultverksamhet. Internationell företagsledning, marknadsföring och försäljning i flera regioner (USA, APAC, EUCAN, EMEA, Sydamerika).

Matthew E. Colpoys, Jr.

Matthew E. Colpoys, Jr. är chef för det amerikanska dotterbolaget och rapporterar till VD Anna Eriksrud. Colpoys har över 35 års erfarenhet inom biofarmaceutisk/medicinsk industri. Senast grundade och ledde han Tactiva Therapeutics, Inc., en immuno-onkologisk startup, genom deras kapitalrunda på 35 miljoner dollar. Han var en nyckelmedlem i de tidiga kommersiella faserma och ledningsgrupperna på Genentech (sålt till Roche), Pharmacia (sålt till Pfizer), Neurex (sålt till Elan) och Insmed. På dessa företag resulterade hans deltagande i ett antal framgångsrika kommersiella produktlanseringar, varav två resulterade i att produkter för närvarande säljs för över 300 miljoner USD. Som VD för Galileo Consulting, en global rådgivnings- och konsultverksamhet inom biofarmaceutisk verksamhet, har han hjälpt ett brett spektrum av företag i deras affärsutveckling, strategiska planering, kapitalrundor och M&A-aktiviteter.

Anna Forsberg

Anna Forsberg är Medical Affairs Manager & Country Manager USA med över 25 års erfarenhet från läkemedels- och medicinindustrin i USA och Europa, däribland medical affairs, medicinsk kommunikation, klinisk forskning, medicinsk marknadsföring och projektledning.

Brendan Carney

Brendan Carney har mer än 20 års erfarenhet som inkluderar företag som Genentech och Pharmacia. Ledning av team och produktlanseringar inom onkologi, infektionssjukdomar, endokrinologi och medicintekniska produkter

Styrelse

NeoDynamics styrelse har lång erfarenhet från medicinteknik-, läkemedels-och finansbranschen.

Ingrid Salén

Styrelseordförande Ingrid Salén är utbildad civilingenjör med erfarenhet från bland annat Scania CV AB. Det stora egna innehavet av aktier via Rentability Sweden AB gör styrelseordföranden till en av de större aktieägarna.

Carina Bolin

Carina Bolin är utbildad jurist med nära 35 års erfarenhet av juristarbete, varav 30 år inom internationellt verksamma organisationer. Tidigare chefjurist för bolag i life science/medicinteknik, jurist bland annat på ABB AB och immaterialrättsbyrån Brann AB.

Claes Pettersson

Claes Pettersson är civilingenjör med högre ekonomisk utbildning. Har varit VD och/eller styrelseledamot i ett 25 tal hel- eller delägda bolag inom olika sektorer. Medgrundare och managementpositioner Alfaskop AB (publ). CFO i Kreatel Communications AB, Sick IVP AB och AMRA Medical AB. CFO och VD uppdrag i Impact Coatings AB (publ). Bland nuvarande uppdrag kan nämnas styrelseledamot och vice ordförande i Åtvidabergs Sparbank.

Matthew E. Colpoys, Jr.

Matthew E. Colpoys, Jr. har examen från Canisius College och över 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med kommersiella, affärsutvecklings- och ledningspositioner hos Genentech, Pharmacia, Neurex och Insmed med flera. Erfarenhet som President vid Galileo Consulting, ett globalt rådgivnings- och konsultföretag inom biopharma.

USA-godkännande banar väg för tillväxt


Anna Eriksrud skrev i rapporten för Q3 2022 om vad godkännande och lansering i USA kan innebära.

Några citat från VD-ordet i rapporten för Q3 2022:

  • “The hard work we put into preparing and submitting a strong file to the US Food and Drug Administration (FDA) for a US commercialization - paid off in the third quarter, with approval by the FDA of our innovative pulse biopsy system NeoNavia.”
  • “The approval is a major milestone for NeoDynamics as it means we can now push forward quickly to begin introducing the system to a massive market. The US breast biopsy market is expected to reach $830 million by 2025.”

Affärsmodell

NeoNavia ger intäkter initialt och över tid

Kliniker köper med NeoNavia ett komplett biopsisystem där basenheten är den större initiala investeringen.

Nålar är sedan förbrukningsvaror som ger fortsatta intäkter över tid.

NeoNavia är ett komplett biopsisystem

Det går sälja in NeoNavia som ett komlpett system som klarar både traditionella nåltyper och den nya patenterade nåltypen med förbättrad precision. Från början kan NeoNavia ersätta alla andra ultraljudsledda biopsisystem vid en mottagning.

Ett alternativt sätt att komma in med systemet hos kunder är att sälja in NeoNavia som ett kompletterande expertsystem med hög precision, för att senare bredda erbjudandet till att med traditionella nåltyper ersätta befintliga biopsisystem.

Basenhet ger initiala intäkter

Kunderna köper ett system där basenhet och probe för applicering av nålar utgör den initiala affären tillsammans med ett antal nålar av en eller flera nåltyper.

Nålar ger löpande intäkter

Nålar är förbrukningsvaror och ger löpande intäkter. Att komma in hos en kund med en eller flera nåltyper gör affären långsiktig och skalbar med möjlig merförsäljning över tid av fler nåltyper.

Kliniska studier skapar förtroende

NeoDynamics har genomfört och genomför framgångsrika kliniska studier som visat att NeoNavia är säker och effektiv med bra prestanda samt att både högre vävandsutbyte och högre nålhastighet uppnås jämfört med konkurrerande produkter.

Ekonomi

Intäkter, kostnader och kassaflöde kan du läsa mer om här.

Intäkter och kostnader

Det har sålts flera biopsisystem i Europa men införsäljning har bromsats av pandemi som hindrade besök på kliniker. Intäkter har varit relativt små samtidigt som kostnader för att rekrytera och behålla försäljningsorganisation på viktiga marknader kvarstår.

I Europa är marknaden prispressad så där behöver man komma upp i volym. USA-marknaden ger större möjligheter till marginalförbättringar och NeoDynamics siktar på premiumsegmentet när de etablerar sig på marknaden i USA.

Under 2022 pausades produktion och försäljning av några nåltyper för att genomföra förbättringar sedan nåltyperna utvärderats på europeiska kliniker. Efter optimeringen förväntas intäkter från försäljning av nålar komma igång igen.

Kassaflöde

NeoDynamics kassa förväntas räcka en bit in på 2023. Ökade intäkter eller någon form av kapitaltillskott kommer sannolikt att behövas under året.

I februari säkrade NeoDynamics största ägare lanseringen av NeoNavia i USA genom att ge företaget ett lån på 14 miljoner kronor.

Potential

Utöver bröstbiopsi kan NeoNavia användas till andra indikationer men enbart marknaden för bröstbiopsi är stor. Redan små andelar kan ge stora intäkter.

Många tillämpningar

Bröstcancer är ett tydligt fokus inledningsvis men det finns många andra cancerformer som kan dra nytta av effektivare biopsiteknik vid diagnosticering.

Kompletterande produkter utvecklas

NeoDynamics utvecklar en egen biopsimarkör. Biopsimarkörer kan förbättra effektiviteten vid diagnos av bröstcancer och när bildteknik förbättras så ökar synligheten för biopsimarkörer under bildbehandling.

I USA är biopsimarkörer vanligt förekommande och i Europa har användningen börjat sprida sig bland läkare. Ökad försäljning av biopsimarkörer ökar intäkterna för de som säljer biopsinålar.

Stor marknad

Globalt diagnostiseras omkring 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer per år och siffran ökar med 4-5 % årligen. Varje år avlider fler än 600 000 kvinnor till följd av bröstcancer så det finns en stark drivkraft mot förbättrad diagnosticering.

Enligt bolagets beräkningar görs årligen minst sex miljoner bröstbiopsier och axillära biopsier för att diagnostisera misstänkt cancer. Marknaden för bröstbiopsiinstrument var värd omkring 725 miljoner USD år 2020. Med en förväntad årlig tillväxttakt på 8,6 % beräknas marknadssegmentet år 2025 vara värt omkring 1 095 miljoner USD.

Konkurrenter

Information om konkurrenter till NeoDynamics.

Information om konkurrenter

NeoDynamics beskriver CR Bard, Devicore Products och Hologic som huvudsakliga konkurrenter.

CR Bard

CR Bard köptes 2017 upp av BD som är ett av världens storsta bolag verksamma inom medicinteknik. Det är svårt att hitta jämförbara siffror. Hela bolaget hade enligt årsrapporten för 2021 intäkter på över 20 miljarder USD. I segment 'peripheral intervention' där biopsitagning ingår var intäkterna 1,7 miljarder USD.

Devicore Products

Biopsisystemet Mammotome från Devicor Medical Products, Inc är en konkurrent. Devicor Medical ägs sedan 2014 av det stora medtechbolaget Danaher. Det är svårt att hitta jämförbara siffror. Hela bolaget hade enligt årsrapporten för 2021 intäkter på över 29 miljarder USD. I segment 'diagnostics' där biopsitagning ingår var intäkterna 9,8 miljarder USD.

Hologic

Hologic, Inc. har utöver utrustning för mammografi även ett biopsisystem. Det är svårt att hitta jämförbara siffror. Hela bolaget hade enligt årsrapporten för 2021 intäkter på 5,6 miljarder USD.

Mer information

Biopsisystemet NeoNavia

Filmen om NeoNavia

https://www.neodynamics.com/sv-se/

Läs om biopsisystemet som är grunden för företagets erbjudande.

https://www.neodynamics.com/sv-se/biopsisystem/

Publikationer

Läs vetenskapliga publikationer som finns publicerade på hemsidan.

https://www.neodynamics.com/sv-se/publikationer

NeoDynamics på youtube

Se filmer om NeoNavia på NeoDynamics youtubekanal.

NeoDynamics på youtube

Om marknadspotential

Mer om marknadspotential hos marketsandmarkets.

https://www.marketsandmarkets.com/
Market-Reports/biopsy-devices-breast-biopsy-market-189011805.html

Dela analysen

Hjälp andra att upptäcka NeoDynamics genom att dela analysen.

ANNONS